/
Visma Consulting
Visma Consulting

Fra fragmenteret setup til velcertificeret hostingpartner

 

Visma Consulting (tidligere kaldt Ditmer) er et digitaliseringshus, som effektiviserer arbejdsgange, forbedrer kunderelationer og skaber nye digitale forretningsmodeller. Et vigtigt element for Visma Consulting og deres kunder er, at løsningerne kører stabilt og sikkert. Derfor stiller Visma Consulting høje krav til deres hostingpartner.

vismalogo_sorttekst

Visma Consulting hjælper deres kunder ved at levere og integrere portaler og løsninger til selvbetjening og automatisering. Derudover hjælper de deres kunder med at udnytte digitaliseringen til nye forretningsmodeller, så kunderne også har noget at leve af om 5 og 10 år.

Når Visma Consulting omsætter kundernes behov til software, er det vigtigt for kunderne, at det skaber resultater. Én af forudsætningerne for det er, at den software efterfølgende kører stabilt, sikkert og med høj oppetid.

Løsning

Tidligere havde Visma Consulting et fragmenteret setup, der involverede et serverrum i egne kontorlokaler, hvor de kørte deres egen drift internt, samt en hostingpartner, der ikke kunne leve op til Visma Consultings krav om stabilitet, oppetid, agilitet, effektivitet og nye teknologier. Det fik Visma Consulting til at kigge efter en hostingpartner, som var stærk på netop disse parametre. Specielt sikkerhed er noget, som Visma Consultings kunder går ekstremt meget op i.

Derfor prioriterer Visma Consulting bl.a. certificeringer højt. Internt arbejder de eksempelvis med ISO 27001 samt en ISAE 3402 revisionserklæring, og det har stor betydning for dem, at Curanet ligeledes er velcertificeret på disse områder.

 

 

En løsning der giver kunderne de bedste muligheder

I starten undervurderede begge parter den løsning, Visma Consulting havde brug for, men hurtigt fik Curanet lavet et setup, der fungerede rigtig godt.

Visma Consultings løsning hos Curanet dækker over et virtuelt hosting setup, en slags private cloud, som Visma Consulting selv kan administrere, og så arbejder de sammen om et setup i Microsoft Azure, altså en public cloud-løsning.

Denne løsning har Visma Consulting valgt, så de kan tilbyde deres kunder fordelene ved både private cloud og public cloud – og dermed give deres kunder de bedste muligheder, der passer til netop deres behov.

visma-case2

Høj oppetid og god dialog omkring nye teknologier


Siden samarbejdet med Curanet blev indgået, har Visma Consulting fået en højere oppetid på deres løsninger, høj stabilitet og ikke mindst høj sikkerhed.

Udover dette sætter Visma Consulting desuden pris på, at de kan sparre med Curanet omkring nye teknologier, og hvordan disse kan sættes i drift.

Generelt er samarbejdet præget af god dialog og imødekommenhed – både i forhold til ting der skal løses, men også i forhold til at prøve nye ting af. Kompetenceniveauet er højt, og tingene bliver altid løst.

Skal vi indgå i et partnerskab?

 

Eller har du spørgsmål til vores løsninger? 
Uanset hvad er du mere end velkommen til at ringe eller skrive til os.  
Vi hjælper altid gerne vores forhandlere.