Introduktion


Vi driver vores eget topmoderne datacenter, som gør det muligt at tilbyde hosting- og outsourcingløsninger af yderst høj kvalitet.


Markedet for outsourcing, e-handels- og sikkerhedsløsninger er i kraftig fremdrift, og de fleste virksomheder vil formentlig før eller siden ende ud med løsninger i skyen, en server i et fremmed datacenter eller en outsourcing af hele eller dele af deres it-infrastruktur. Årsagen til denne udvikling ligger bl.a. i, at kvalitetskravene fra virksomhederne til deres it efterhånden er så store, at det kræver for mange ressourcer at opdatere og vedligeholde hardware og systemer internt i virksomheden - både økonomisk og tidsmæssigt.

Samtidig ser rigtig mange det som en nødvendighed for at imødekomme deres forudliggende udfordringer og krav til fleksibilitet og skalerbarhed, der følger deres voksende skare af kvalitetsbevidste forbrugere og et marked hvor konkurrenceintensiteten øges.

Vores datacenter er bygget med udgangspunkt i, at datacenter og hostingfaciliteter aldrig skal stå til hinder for en forretnings udfoldelsesmuligheder. Og det er uanset hvor mange hostingløsninger, som vores forhandlere afsætter og hvor store eller unikke slutkundernes behov er.

99,95%*

Oppetidsgaranti

* med undtagelse af Shared Services
100.000+

Kørende hostingløsninger

Netværk

Hele Curanets netværk er redundant, fra vores internetleverandører til vores backbone netværk og infrastruktur. Vi benytter 2 x 10Gbit fiber-forbindelser til henholdsvis TDC Internet og Telia, som befinder sig på hvert deres netværk.

Stabilitet - Når 100.000 kunder skal være online 24/7/365


Stabilitet i et datacenter kan sikres igennem en lang række faktorer, såsom dets fysiske placering, køling, ventilation, nødgeneratorer, brandslukningsudstyr, det rigtige hardware, en redundant internetforbindelse og lignende.

Målsætningen for ethvert datacenter er at kunne opretholde en oppetid, der ligger så nær 100 % som muligt. Vi kan forsikre vores kunder en gennemsnitlig oppetid på 99,95 %. Mindre driftsforstyrrelser og tvungen nedetid pga. opdateringer mv. bringer procentsatsen under de hundrede.

Datacenterets fysiske placering giver det en række unikke fordele. Det er placeret i et område med sikker afstand til andre bygninger, hævet over såvel vandspejl som jordhøjde og isoleret således at oversvømmelser, røggasser fra brand i nærliggende bygninger eller slukningsvand ikke kan påvirke driften. Datacenteret er forbundet med 2 separate strømtilslutninger, hvilket skaber redundans i tilfælde af strømsvigt. En lokal generatorstation leverer strøm i det daglige, mens en 500 kVA dieselgenerator tager over, i tilfælde af at vi oplever strømsvigt fra el-nettet. Dieselgeneratoren kan levere minimum 12 timers drift på én tank – hvis nødvendigt vil den løbende blive fyldt op af en tankvogn.

Vi benytter os ligeledes af redundante køleenheder, således at en vilkårlig komponent kan gå i stykker, uden at det har en væsentlig betydning for temperaturen i driftscenteret. Der leveres en nedkølet luft på ca. temperaturen 23˚C med en minimal luftfugtighed.Vores brandsikring beskytter datacenteret via et ”sniffer” system, der sikrer en hurtig alarmering og aktivering af et inergenanlæg i tilfælde af brand. Det betyder, at ild i en enkel server ikke kan gøre skade på andet udstyr i datacenteret.

Datacenteret ligger 70 meter over havoverfladen – gennemsnittet i området er 60 meter. Datacenteret er derved utrolig godt beskyttet mod oversvømmelse og store vandmasser. Indenfor står alle servere på et hævet gulv, 0,5 meter over jordhøjden, hvortil der er tilsluttet flere afløb med højvandslukke. Der benyttes for så vidt muligt altid de samme leverandører af hardware til datacenteret – Dell og Cisco. Dette giver os mulighed for at opbevare reservedele af alt hardware, så vi hurtigt kan udskifte de nødvendige dele i de forskellige servermodeller, hvis det bliver nødvendigt. Vi vil altid have mindst en ekstra enhed på adressen, så vi meget hurtigt kan reagere på uheld og udskifte den defekte del.

Planlagt systemarbejde vil oftest blive udført om natten, eller når det vurderes at være til mindst mulig ulempe for de pågældende kunder. Systemarbejdet vil alt efter varighed, som minimum blive annonceret på vores driftsside. I særlige tilfælde, hvor kunder med egne servere eller vitale dele af driften er påvirket, vil vi udsende e-mails til de berørte kunder. Hvis nedetiden overstiger 15 minutter, vil det desuden blive udmeldt på vores driftsside. Driftssiden holdes løbende opdateret med relevant information.

En vagtordning som altid bemandes af 1 servicemedarbejder og 2 teknikere, vil 24 timer i døgnet og året rundt kunne rykke ud og foretage nødvendige reparationer, tilpasninger og vedligeholdelse på de forskellige servere efter behov. Reaktionstiden vil oftest være under 10 minutter, og fejlfindingen vil starte inden for 30 minutter. For visse serverløsninger vil reaktionstiden dog blive bestemt af den tilknyttede serviceaftale.Sikkerheden er vores primære fokusområdeRigtig mange undersøgelser har vist, at sikkerheden er den faktor, som har størst betydning hos virksomheder eller private, der overvejer en hostingløsning – derfor har den det naturligvis også hos os.

Før et datacenter kan opnå en optimal sikkerhed, er der mange facetter som skal være under kontrol. I relation til den fysiske sikkerhed handler det om, hvem der har adgang til datacenteret, indbrudsrisici, adgangskoder, overvågning og vagtprocedurer. Mens datasikkerheden omhandler backup, virakontrol, firewalls, netværkssikkerhed, modstandsdygtighed over for hackerangreb og lignende.

Det er udelukkende driftsteknikere, der har adgang til datacenteret. Alle besøg bliver desuden registreret og videoovervåget, og det kræves at der anvendes et unikt adgangskort. Hvis eksterne personer, såsom kunder, skal have adgang til datacenteret, kan det kun ske ved fremvisning af gyldigt ID og i følge med en driftstekniker. Datacenteret har specialsikrede gulve og mure, og vi har fjernet alle vinduer, så døren er den eneste indgang. Der er tilknyttet en 24-timers vagtordning, året rundt. Alle kroge og hjørner, ude og inde er forsynet med kameraer, IR sensorer og alarmer – området er desuden komplet indhegnet med et 2,5 meter højt hegn, der også kræver et nøglekort.

Datacenteret bliver overvåget på 3 niveauer. Et fysisk niveau som måler på datacenterets temperatur, brand, strømtilslutning og indbrud mv.

Et hardware niveau som måler på servernes strømtilslutning, kølere, temperatur, harddiske, controllere og ressourceforbrug. Et serviceniveau som måler på de forskellige tjenester og applikationer. Uanset hvor der opstår problemer, bliver en vagthavende alarmeret og informeret, så han kan tage de rette forholdsregler.

Vores sikkerhedsproducerer, dikterer at alle adgangskoder skal være komplekse og skiftes inden for rimelig tid – afhængig af produktet. Der gives desuden kun adgang til de systemer der er relevante for den enkelte medarbejder. Adgangskoder til de forskellige systemer opbevares krypteret, og det er kun udvalgte medarbejdere der har adgang.

Harddiske og lagermedier der udgår fra driften, bliver destrueret på en måde, så det ikke er muligt at genetablere de ødelagte data igen. Alle genbrugte diske bliver formateret i overensstemmelse med gældende standarder. Der bliver som standard taget backup dagligt, som gemmes i 7-30 dage, før det overskrives. Backup af visse serverløsninger bliver dog bestemt ud fra den tilvalgte serviceaftale. Genetablering af tabt data, kan efter anmodning fra kunder, under normale omstændigheder, ske inden for to timer. En primær backup bliver placeret i datacenteret, mens en sekundær backup er placeret på en anden lokation der er mere end 1 km væk.

Alle arbejdsmaskiner og servere er udstyret med firewalls og antivirus software, der har til hensigt at blokere alle former for vira mv. Dertil har vi investeret store summer i at optimere vores netværksinfrastruktur til at kunne modstå alle former for hackerangreb (heriblandt DoS- og DDoS angreb) på en sådan måde, at du som kunde aldrig vil komme til at mærke til det.

Ernst & Young gennemgår, kontrollerer og godkender årligt, som et eksternt og uafhængigt revisionsselskab, vores aktuelle sikkerhedspolitikker.Et datacenter uden fartkontrol


Hastigheden på hostede løsninger er et område der sjældent har fokus, når et produkt bliver udstillet på en hostingudbyders hjemmeside. Det ser vi som problematisk, da en oppetid på 99,95 % har meget lidt at sige, hvis det f.eks. tager 5 sekunder at åbne en side i en webshop eller på en hjemmeside, eller hvis det tager 5 gange så lang tid at gennemføre en backupsession, fordi internet-forbindelsen er belastet.

Ydeevnen fra de forskellige servere har en stor indflydelse på hastigheden for dine hostede løsninger. Det er derfor essentielt at vores servere bliver bygget af og hele tiden opgraderet med det nyeste og hurtigste hardware. Det kan vi sikre igennem vores nære samarbejde med Dell og Cisco, der leverer alt vores server- og netværksudstyr, med undtagelse af vores Fortigate Next Generation firewalls. Uanset hvor mange fysiske kræfter og ressourcer en server har, så vil ydeevnen og hastigheden være begrænset af, i hvor stor stil den fyldes op til bristepunktet med kunder og løsninger.

Lavprisselskaber vil altid forsøge at presse denne grænse, da det giver dem mulighed for at sælge deres løsninger billigere, hvilket ofte medfører ustabilitet og lange svartider. Det er både til gene for dig som bruger og eventuelle kunder, og kan for websites i værste fald betyde en dårligere rangering på Google. Derfor vil vi altid sørge for at hardware og antallet af løsninger pr. server stemmer overens med en optimal ydeevne. Bemærk! Dette er ikke aktuelt for vores Cloud løsninger, da alle kunder er separeret fra hinanden.
Datacenteret er tilkoblet 2 x 10 Gbit fiber forbindelser – den ene til TDC og den anden til Telia. Eftersom TDC og Telia benytter hver deres fiberring, er hele ruten mellem dig som kunde og vores datacenter desuden redundant – hvilket betyder, at uanset hvor i kæden der opstår problemer, så vil din hostede løsning fortsat fungere uden problemer.

VMware partner ISO 270001 deloitte cissp Microsoft fortinet Cloud certifikatet citrix

Denne side er copyright © 2021, Curanet A/S, Alle rettigheder forbeholdes | Cookiepolitik